Elcentralen

Elcentralen
Flatstiftssäkringar och glassäkringar, nu blev det dvärgbrytare istället… Säkringarna som sitter i vanliga 230VAC elskåp fungerar lika bra till 12v som till 230VAC, men behöver kanske inte använda de som är märkta med “C” de är tröga, då kan ledningar bli ganska varma innan säkringen går.

IMG_0655

Elskåpet som hanterar 12V. Längst ner till höger är huvudsäkringen för samtliga förbrukare därefter kommer olka starka säkringar för diverse förbrukare. Allt är monterat på din-skena med kabelkanaler. Till höger i skåpet kan man se en skunt för amperemätning samt en minusskena för inkoppling av jord/-. På fronten av skåpet kan man avläsa spänning på batterierna samt vilken ström som förbrukas. Mätaren kan dock inte beräkna negativ ström vilket kan vara kul när vindgeneratorn/solcellerna laddar.

Med ett gediget elskåp så var det möjligt att installera en massa roliga el-grejer. Belysning, TV, stereo, LARM mm.