Navigation – Open CPN + zygrib

Till navigatoion används en Intel Atom Stick med Windows 10 samt en GPS-puck inkopplat på en TV.
Mjukvaran som används är Open CPN och Zygrib för väder.

www.opencpn.org
www.zygrib.org

nav_zoom