Vindgenerator

El el och åter El. Det är väl något som man inte vill vara utan.

Men vilken effekt kan man verkligen få ut?