Arduino och NMEA2000 – Motortemp i GPS

Arduino och NMEA2000, motorinstrumenten i GPS-en

Prata på GPS:ens egna språk och få koll på allt.

Bra länk till tidigare projekt är:

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=50893.30

Summering av det som behövs:

Arduino MEGA 2560 och MCP2515 (CAN-shield), NMEA2000-kabel.

 

arduino

Arduino mega 2560 samt CAN-shield från SPARK-fun. Började att programmera i Arduinos egna program från arduino.cc (programeras via USB bootlooder) men håller på att gå över till Atmel Studio där alla bibliotek kan redigeras. I Atmel Studio används även en annan programerare som man måste ha (AVR-isp). Detta projekt kommer jag hålla på med i sommar… och på kvällar.

Inkoppling

setup2


Koden

 

 

nmeatemp

 

Engine temperate in GPS, NMEA2000 and Arduino